กาวยาง E8000 เนื้อกาวสีใส 50 ml.

Attribute:

- กาวยาง (สารพัดประโยชน์ ) เบอร์ E8000 - เนื้อกาวสีใส - ขนาดบรรจุ 50 ml. - ประโยชน์การใช้ เป็นกาวติดขอบกระจก ทัชสกรีน หน้าจอมือถือ สำหรับงานซ่อม - เหนี่ยว แน่น แห้งช้ากว่า ใน 3 นาที - ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานแล้ว ปิดฝาให้สนิท ไม่ควรสูดดมกลิ่นกาว

Share

- กาวยาง (สารพัดประโยชน์ )  เบอร์ E8000
- เนื้อกาวสีใส
- ขนาดบรรจุ  50 ml.
- ประโยชน์การใช้  เป็นกาวติดขอบกระจก ทัชสกรีน หน้าจอมือถือ สำหรับงานซ่อม 
- เหนี่ยว แน่น แห้งช้ากว่า ใน 3 นาที
- ข้อควรระวัง เมื่อใช้งานแล้ว ปิดฝาให้สนิท  ไม่ควรสูดดมกลิ่นกาว  

1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.รูปภาพที่โฆษณาถ่ายจากสินค้าจริง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจในแต่ละรอบการผลิต